13. Vysoký tlak

Úvod Zdravie13. Vysoký tlak

VYSOKÝ TLAK LIEČIME S LIEKMI I BEZ LIEKOV


Príčiny vysokého krvného tlaku bývajú zvyčajne neznáme. Viete, že ho môžu spôsobiť aj niektoré lieky? Že býva dôsledkom iných ochorení a že problémy s vysokým tlakom mávajú i tehotné ženy?  Vysoký krvný tlak nebolí a prvým prejavom môže byť hneď infarkt alebo cievna mozgová príhoda. O ideálny tlak 120/80 sa musíme veľmi usilovať.  


Každý človek, ktorý má hodnoty o niečo vyššie, než optimálne, môže priaznivo tlak ovplyvniť životosprávou a tak sa vyhnúť liekom. Pre obéznych to platí dvojnásobne. Je dokázané, že ak sa zníži váha o 5 až 10 percent, klesne i tlak. Úprava stravovacích zvyklostí ale pomôže znížiť tlak i ľuďom s normálnou váhou.


Hypertenzia = vysoký krvný tlak                                                  

Srdce človeka bije 60 až 80-krát za minútu. Týmto spôsobom sa krv čerpá do arteriálneho cievneho systému a zásobuje telo kyslíkom a potrebnými výživnými látkami. Aby krv mohla preniknúť aj do tých najmenších ciev, je potrebný stály tlak – krvný tlak. Pri meraní krvného tlaku sa zisťujú dve hodnoty: systolická – je to ma-ximálna hodnota tlaku v momente úderu srdca a diastolická – je minimálna hodnota tlaku medzi dvoma údermi srdca. Pri hodnotách nad 140/90 mm Hg a vyšších (závisí aj od pohlavie a veku) hovoríme už o hypertenzii 1. Stupňa. Druhý stupeň je od 160/100 a vyššie a tretí stupeň nad 180/110. Veľa ľudí však o tom, že má vysoký tlak, ani nevie, pretože ťažkosti sa objavia často až v pokročilom štádiu ochorenia, čo môže byť životu nebezpečné. Okrem srdcovej a mozgovej príhody nám vysoký krvný tlak ohrozuje obličky a dramaticky sa zvyšuje riziko poškodenia ciev v očnej sietnici. Preto sa odporúča merať si tlak pravidelne doma alebo pri každej návšteve u lekára, liečiť si ho, alebo dodržiavať prísnu životosprávu.


Rizikoví pacienti                                                                                     

Na Slovensku trpí hypertenziou asi 30 %  populácie, vo veku nad 60 rokov je to viac ako 50 % ľudí. Alarmujúcou je skutočnosť, že 50 % ľudí svoj krvný tlak nepozná. Na aj tých, ktorý o svojej chorobe vedia, sa lieči približne iba polovica. U väčšiny pacientov nie je možné nájsť žiadnu konkrétnu príčinu vzniku vysokého krvného tlaku a vtedy sa hovorí o primárnej čiže esenciálnej hypertenzii. Podľa štatistických údajov tvorí 90-95 % všetkých hypertenzií. Väčšie riziko ochorenia majú ľudia s nadváhou, alkoholici, tí, ktorí nadmerne užívajú soľ, ktorí používajú hormonálnu antikoncepciu, tiež tí, ktorí zneužívajú lieky a drogy, pijú nadmerné množstvo kávy a čaju a tí, ktorí trpia chronickým stresom. Sekundárnu hypertenziu môže spôsobovať dedičné zúženie aorty, cukrovka, zvýšená funkcia štítnej žľazy, ochorenie nadobličiek, obličiek, ateroskleróza, tehotenstvo, nežiadúce účinky liekov či steroidov. Treba preto liečiť aj základné ochorenie. Sekundárna hypertenzia je s počiatku bez príznakov. No neskôr môže pacient cítiť bolesť hlavy – predovšetkým v oblasti čela a spodiny lebečnej, búšenie srdca, rýchly tep, nadmerné potenie, poruchy zraku, šumenie v ušiach, únavu, nespavosť, krvácanie z nosa, závrate, poruchy vedomia, menšie mozgové príhody, opuchy členkov a horšie sa mu dýcha. Pri zhubnej (malignej) hypertenzii tlak dosahuje hodnoty 250/130 mm Hg i vyššie, tento tlak môže trvať niekoľko hodín aj dní a hrozí poškodenie ciev v ľadvinách, sietnici alebo mozgu. Neliečení niekedy končia smrťou.


Prírodná a doplnková liečba hypertenzie 

Treba začať s obmedzením soli a zvýšením denných porcií ovocia a zeleniny až na osem (jedna porcia je napríklad 1 jablko). Ak to doplníme dennou fyzickou aktivitou, sme na dobrej ceste za nižším tlakom. Na obmedzené solenie sa dá zvyknúť, alebo nahradiť soľ vhodným korením, napr. rozmarínom a oreganom. Obmedziť treba i pitie minerálok, údenín a červeného mäsa, sladkostí a múčnych jedál tiež sladených nápojov a komerčne konzervovanej zeleniny a potravín. Vylúčiť treba alkohol a celkovo obmedziť príjem jedla.


Čo možno nevieme vysokom tlaku                                             

Primár kardiologického oddelenia pražskej Nemocnice na Homolke Peter Niederle bol známy nielen ako špičkový kardiológ, ale aj kritickým postojom k svojim kolegom. Upozornil aj na menej známe skutočnosti súvisiace s krvným tlakom:                                                             

- treba kontrolovať tlak najmä u kardiakov, pacientov po mŕtvici a diabetikov a treba im predpisovať vhodné kombinácie liekov.             

- Tlak býva ráno a k večeru o niečo vyšší, v noci trochu klesá. Ovplyvňuje ho i stres, fyzická námaha a až tretine ľudí sa zvýši v ordinácii lekára. Ak lekár pri niekoľkých meraniach zistí zvýšený tlak, navrhne pacientovi najprv zmenu životosprávy, zvýšenie fyzickej aktivity, prípadne zníženie váhy. Vysoký tlak však môže trápiť i štíhlych. K režimové opatrenia nevedú k úspechu, na rad prídu lieky a to je už liečba celoživotná aj keď sa spektrum liekov v priebehu liečby mení.     

- Varovné príznaky ako bolesti hlavy, závrate, hučanie v ušiach či krvácanie z nosa sa objavujú len niekedy. Tí, ktorí nemajú podobné príznaky, sa potom zvyčajne dlho domnievajú, že sú zdraví.                                                                                   

- Ešte v 70. Rokoch sa hovorilo, že hypertenzia u starších ľudí je menej závažná. Klinické štúdie však ukázali, že vysoký tlak škodí v každom veku.                                                                                         

- Zvyšujúci sa počet ľudí s hypertenziou súvisí so vzrastajúcim počtom diabetikov a obéznych osôb. Predchádzať  hypertenzii sa dá pravidelným meraním tlaku, zdravou stravou, obmedzením spotreby soli, alkoholu, dostatočným pohybom, nefajčením. Korenené a štipľavé jedlá tlak neovplyvňujú a ani 1-2 kávy denne tlak nezvyšujú. V minulosti sa pacientom s hypertenziou nevenovala adekvátna lekárska starostlivosť. Lekári si úplne neuvedomovali závažnosť tejto choroby.


LIEČITEĽ 10/2019 a ColonBene Team


Z našich dlhodobých poznatkov Vám odporúčame - skúste ColonBene alebo ColonBene +S

Copyright 2017 - 2024 © colonbene.com