Reklamačný poriadok SK

Úvod Reklamačný poriadokReklamačný poriadok SK

 

Spotrebiteľ - fyzická osoba sa riadi podľa ustanovení § Občianského zákonníka

 

 

 

 

 

Spotrebiteľ - právnická osoba sa riadi podľa ustanovení § Obchodného zákonnika

Copyright 2017 - 2024 © colonbene.com